Lillestrøm kirkelige fellesråd

I forbindelse med nytt fellesråd har Fet og Dalen menigheter nå fått ny besøks adresse.

Den nye besøksadressen er; Gamle Fetvei 13, 1900 Fetsund.

Kontoret er åpent alle virkedager kl. 10.00 – 14.00.

Inngangen finner dere på baksiden av Rema1000 og det er samme oppgang som til Fet legesenter og opp i 2.etg.

Postadressen vår er: Lillestrøm kirkelig fellesråd, postboks 17, 2001 Lillestrøm.

E-postadressen vår er nå; post@lillestrom.kirken.no

Telefon: 47 79 54 62

 

 

 

 

Gudstjeneste 1.mars i Fet kirke kl.11.00

Vi ønsker velkommen til gudstjeneste i Fet kirke 1.mars kl.11.00

Prest: Anne B. Jørgensen

Kantor: Jo Dalene

Takkoffer til Normisjon i Fet

1 dåpsbarn

Bilder fra åpningen av den lille barnekirken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag 26. oktober kl.14.00 åpner vi den lille kirken. Masse aktiviteter for barn og en gratis teater forestilling kl.16.00 i Fet kirke. Velkommen!

 

Gravstellavtale

Gravstellavtale – pris kr. 25.000,- for 20 år.

Der inngår:

1 gang planting av sommerplanter.

Jordarbeid og gjødsling.

Luking.

Vanning.

Rydding om høsten.

Krans til jul.

Prisen for gravstell og feste vil bli justert i 2020, når sammenslåingen av fellesrådene mellom Skedsmo, Sørum og Fet er gjennomført.

En tilleggsfaktura for prisjusteringene må derfor regnes med når prisjusteringene har funnet sted.

Vi kan nås på tlf. 63 88 61 00 og: mailto:menighetskontoret@fet.kommune.no

Nytt telefonsystem

I forbindelse med overgang til nytt system kan det være vanskelig å få tak i oss på telefonen. Vi oppfordrer derfor til bruk av email: menighetskontoret@fet.kommune. no