Vi ønsker velkommen til julens gudstjenester i Fet og Dalen kirker

23.desember utgår

Julaften

Fet  kirke kl.14.00

Prest: Anne Borgen

Kantor: Jo Dalene

Ofring: Menighetens arbeide

Dalen kirke kl.15.00

Prest: Fredrik Larsen-Mehren

Kantor: Jo Dalene

Ofring: Menighetens arbeide

Fet kirke kl.16.00

Prest: Anne Borgen

Kantor: Jo Dalene

Ofring: Menighetens arbeide

1.juledag

Dalen kirke kl.11.00 – Høytidsgudstjeneste

Prest: Fredrik Larsen-Mehren

Kantor: Jo Dalene

Ofring: Kirkens Nødhjelp

Pålsetunet kl.14.00

Prest: Fredrik Larsen-Mehren

Kantor: Jo Dalene

 

Barnekor til Julaften

Vi øver i Fet kirke på følgende datoer:

onsdag 5. des kl.17.45 – 18.30

lørdag 8. des kl.10.00 – 10.45

torsdag 13. des kl.17.45 – 18.30

lørdag 15. des kl.10.00 – 10.45

tirsdag 18. des kl.17.45 – 18.30

Håvard Gimse

Tirsdag 25. september kl.19.30 er det konsert med pianisten Håvard Gimse.

Musikk av Franz Schubert.

Hans liv og og de berømte klaverstykkene

Billetter kr.250,- kjøpes ved inngangen. VIPPS eller kontant

HŒvard Gimse

Ledig stilling som organist/trosopplæringsmedarbeider

ORGANIST/TROSOPPLÆRINGSMEDARBEIDER

I Fet (framtidig Lillestrøm kirkelige fellesråd) 50% stilling – fast.

Stillingen er ledig fra 20. august 2018.

Søknadsfrist 1. juni 2018

For nærmere opplysninger: Ledig_stilling

Konfirmantpåmelding 2019

Vi inviterer foreldre/foresatte og ungdommene til konfirmant-innskrivning i Fet og Dalen kirker.

Fet kirke torsdag 7. juni kl. 17.00 – 18.00
Dalen kirke torsdag 7. juni kl. 17.00 – 18.00

 

Bestilling av vanning og planting sommeren 2018

Bestilling av vanning og planting sommeren 2018

Det er også i år mulig å bestille sommerstell til gravplasser på Fet kirkegård og Enebakkneset gravlund.

Fristen for å bestille denne tjenesten hos oss for sommeren 2018 er satt til 7.april.

Pris for planting/vanning er kr.1.250,- inkl. mva.

Pris for kun vanning er kr. 875,- inkl. mva.

Vil dere endre tjenesten som dere har fått faktura på ringer dere oss på 63 88 61 00 – servicetorget eller sender en e-post til menighetskontoret@fet.kommune.no.

Hadde du denne tjenesten i 2017, vil du automatisk få tilsendt faktura for 2018. Skulle du ikke lengre ønske å kjøpe denne tjenesten, ser du bort i fra tilsendt faktura. Din tidligere avtale med oss vil da bli slettet og den tilsendte fakturaen blir kreditert.

Legatavtale

Vi kan dessverre ikke inngå nye legatavtaler før arbeidet med sammenslåing av fellesråd er gjennomført.

Løsningen vi kan tilby er en årlig avtale for stell der man blir fakturert en gang i året. Ta kontakt med vårt kontor dersom det ønskes en avtale for planting, vanning og evt. Krans til jul.

Vi kan nås på tlf. 63 88 61 00 og: mailto:menighetskontoret@fet.kommune.no