Vi ønsker velkommen til sommerens gudstjenester i Fet og Dalen kirker

Fet kirke 29.juli kl.11.00 – Høymesse

Prest: Anne B. Jørgensen

Organist: Odd Øystein Delbekk

Ofring: Menighetens arbeide

 

Fet kirke 5.august kl.11.00 – Dåpsfestgudstjeneste

Prest: Fredrik Larsen-Mehren

Kantor: Jo Dalene

Ofring: KFUK/KFUM Norge

Dåp

 

Dalen kirke 12. august  kl.11.00

Prest: Fredrik Larsen-Mehren

Kantor: Jo Dalene

Ofring: Normisjon i Dalen

 

Friluftsgudstjeneste ved Hvaltjern 19.august kl.11.00

Prest: Arild Romarheim

 

Fet kirke 26.august kl.11.00 – Oppstartsgudstjeneste

Prest: Liv Krohn-Hansen

Innsettelse av ny sokneprest i Fet og Dalen: Anne Borgen

Kantor: Jo Dalene

Ofring: Menighetens trosopplæring

Dåp

 

Dalen kirke 2.september kl.11.00 – Høsttakkefest

Prest: Fredrik Larsen-Mehren

Organist: Vikar

Ofring: Det norske menneskerettighetsfondet

Dåp

 

 

 

 

 

 

 

Ledig stilling som organist/trosopplæringsmedarbeider

ORGANIST/TROSOPPLÆRINGSMEDARBEIDER

I Fet (framtidig Lillestrøm kirkelige fellesråd) 50% stilling – fast.

Stillingen er ledig fra 20. august 2018.

Søknadsfrist 1. juni 2018

For nærmere opplysninger: Ledig_stilling

Konfirmantpåmelding 2019

Vi inviterer foreldre/foresatte og ungdommene til konfirmant-innskrivning i Fet og Dalen kirker.

Fet kirke torsdag 7. juni kl. 17.00 – 18.00
Dalen kirke torsdag 7. juni kl. 17.00 – 18.00

 

Bestilling av vanning og planting sommeren 2018

Bestilling av vanning og planting sommeren 2018

Det er også i år mulig å bestille sommerstell til gravplasser på Fet kirkegård og Enebakkneset gravlund.

Fristen for å bestille denne tjenesten hos oss for sommeren 2018 er satt til 7.april.

Pris for planting/vanning er kr.1.250,- inkl. mva.

Pris for kun vanning er kr. 875,- inkl. mva.

Vil dere endre tjenesten som dere har fått faktura på ringer dere oss på 63 88 61 00 – servicetorget eller sender en e-post til menighetskontoret@fet.kommune.no.

Hadde du denne tjenesten i 2017, vil du automatisk få tilsendt faktura for 2018. Skulle du ikke lengre ønske å kjøpe denne tjenesten, ser du bort i fra tilsendt faktura. Din tidligere avtale med oss vil da bli slettet og den tilsendte fakturaen blir kreditert.

Legatavtale

Vi kan dessverre ikke inngå nye legatavtaler før arbeidet med sammenslåing av fellesråd er gjennomført.

Løsningen vi kan tilby er en årlig avtale for stell der man blir fakturert en gang i året. Ta kontakt med vårt kontor dersom det ønskes en avtale for planting, vanning og evt. Krans til jul.

Vi kan nås på tlf. 63 88 61 00 og: mailto:menighetskontoret@fet.kommune.no

Nytt telefonsystem

I forbindelse med overgang til nytt system kan det være vanskelig å få tak i oss på telefonen. Vi oppfordrer derfor til bruk av email: menighetskontoret@fet.kommune. no

Adventskonsert søndag 10. desember kl.19.00 Fet kirke

Fet kirkekor og Fet bygdekor synger sammen med strykekvartett, orgel og band i en stemningsfull konsert. Musikken er varierte og handle om både advent og Jul. Solister Marit Solstrand (sopran) og Anders Grøndahl (baryton).

Jo Dalene spiller piano og orgel og Eva Ifrig Johansson er dirigent

Billetter kr.150,- kjøpes ved inngangen