Sommerkonsert

Plakaten

Bilde | Postet den by

Ledig stilling som organist/trosopplæringsmedarbeider

ORGANIST/TROSOPPLÆRINGSMEDARBEIDER

I Fet (framtidig Lillestrøm kirkelige fellesråd) 50% stilling – fast.

Stillingen er ledig fra 20. august 2018.

Søknadsfrist 1. juni 2018

For nærmere opplysninger: Ledig_stilling

Vi ønsker velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste i Fet og Dalen kirker

26.mai Fet kirke kl.11.00

Prest: Fredrik Larsen-Mehren

Kantor: Jo Dalene

Ofring: Menighetens arbeide

26.mai i Dalen kirke kl.13.30

Prest: Fredrik Larsen-Mehren

Kantor: Jo Dalen

27.mai i Dalen kirke kl.11.00 og 13.00

Prest: Fredrik Larsen-Mehren

Kantor: Jo Dalen

Ofring: Menighetens arbeide

Konfirmasjonsgudstjenester 2. og 3. juni

2.juni i Fet kirke kl.11.00 og 13.00

Prest: Fredrik Larsen-Mehren

Organist: Jo Dalene

Ofring: Menighetens arbeide

3. juni i Fet kirke kl.11.00

Prest: Fredrik Larsen-Mehren

Organist: Jo Dalene

Ofring: Menighetens arbeide

 

 

Konfirmantpåmelding 2019

Vi inviterer foreldre/foresatte og ungdommene til konfirmant-innskrivning i Fet og Dalen kirker.

Fet kirke torsdag 7. juni kl. 17.00 – 18.00
Dalen kirke torsdag 7. juni kl. 17.00 – 18.00

 

Bestilling av vanning og planting sommeren 2018

Bestilling av vanning og planting sommeren 2018

Det er også i år mulig å bestille sommerstell til gravplasser på Fet kirkegård og Enebakkneset gravlund.

Fristen for å bestille denne tjenesten hos oss for sommeren 2018 er satt til 7.april.

Pris for planting/vanning er kr.1.250,- inkl. mva.

Pris for kun vanning er kr. 875,- inkl. mva.

Vil dere endre tjenesten som dere har fått faktura på ringer dere oss på 63 88 61 00 – servicetorget eller sender en e-post til menighetskontoret@fet.kommune.no.

Hadde du denne tjenesten i 2017, vil du automatisk få tilsendt faktura for 2018. Skulle du ikke lengre ønske å kjøpe denne tjenesten, ser du bort i fra tilsendt faktura. Din tidligere avtale med oss vil da bli slettet og den tilsendte fakturaen blir kreditert.

Legatavtale

Vi kan dessverre ikke inngå nye legatavtaler før arbeidet med sammenslåing av fellesråd er gjennomført.

Løsningen vi kan tilby er en årlig avtale for stell der man blir fakturert en gang i året. Ta kontakt med vårt kontor dersom det ønskes en avtale for planting, vanning og evt. Krans til jul.

Vi kan nås på tlf. 63 88 61 00 og: mailto:menighetskontoret@fet.kommune.no

Nytt telefonsystem

I forbindelse med overgang til nytt system kan det være vanskelig å få tak i oss på telefonen. Vi oppfordrer derfor til bruk av email: menighetskontoret@fet.kommune. no