Velkommen til gudstjeneste i Dalen kirke 20.oktober kl.11.00

Dalen  kirke 20.oktober kl.11.00 -19.søndag i treenighetstiden

Prest: Anne B.Jørgensen

Organist: Jo Dalene

Ofring: Menighetsarbeidet i Dalen

 

 

Vanning og planting sommeren 2019

Ingen flere bestillinger mottas for sesongen 2019, 09.05.2019.

Bestilling av vanning og planting sommeren 2019

Vi har også i år valgt å sende ut faktura på forhånd til dere som bestilte vanning og planting i fjor. Dette vil gjøre det enklere både for oss og for dere.

Hvis dere betaler vedlagte faktura før fristen kommer dere automatisk på listen vår og slipper å ringe til oss. Betaler dere ikke fakturaen anser vi det som at dere ikke ønsker denne tjenesten av oss i år. Vi ønsker dere selvfølgelig hjertelig velkommen igjen et annet år, men da må dere på ny ta kontakt med oss.

Pris for planting/vanning er kr.1.250,- inkl. mva.

Pris for kun vanning er kr. 875,- inkl. mva.

Vil dere endre tjenesten som dere har fått faktura på ringer dere oss på 63 88 61 00 – servicetorget eller sender en e-post til menighetskontoret@fet.kommune.no.

Fristen for bestilling av planting og vanning er i år: 8.april 2019

Gravstellavtale

Gravstellavtale – pris kr. 25.000,- for 20 år.

Der inngår:

1 gang planting av sommerplanter.

Jordarbeid og gjødsling.

Luking.

Vanning.

Rydding om høsten.

Krans til jul.

Prisen for gravstell og feste vil bli justert i 2020, når sammenslåingen av fellesrådene mellom Skedsmo, Sørum og Fet er gjennomført.

En tilleggsfaktura for prisjusteringene må derfor regnes med når prisjusteringene har funnet sted.

Vi kan nås på tlf. 63 88 61 00 og: mailto:menighetskontoret@fet.kommune.no

Nytt telefonsystem

I forbindelse med overgang til nytt system kan det være vanskelig å få tak i oss på telefonen. Vi oppfordrer derfor til bruk av email: menighetskontoret@fet.kommune. no