Inspirasjons- og gladsangskveld torsdag 21.mars

Vi ønsker velkommen til inspirasjons- og gladsangskveld torsdag 21.mars kl. 19 – 21 i Fet kirke

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Syse er filosof og en av Norges mest etterspurte foredragsholdere. Han er kjent for sin muntlige fortellerstil og sin evne til å formidle alvor med glimt og humor. Henrik Syse har underholdt, berørt og engasjert tusenvis av tilhørere.

Torsdag 21. mars klokken 19.00 kommer han til Fet kirke med temaet: «Om å finne glede også i tøffe tider. Tanker om verdier, godhet, humor og nåde».                    VELKOMMEN!!!

 Kvelden er et samarbeid mellom organsisjoner i Fet       Gratis inngang

Velkommen til familiegudstjeneste i Dalen kirke

24.mars kl.11.00

Ønsker vi velkommen til familiegudstjeneste i Dalen kirke

Prest: John Olav Stokstad-Larsen

Kantor: Richard Morgan

Ofring:

Utdeling av 4- og 6-års bok

Årsmøte i Fet menighet

Årsmøte i Fet menighet blir avholdt søndag 7.april rett etter dagens gudstjeneste.

Vanning og planting sommeren 2019

Bestilling av vanning og planting sommeren 2019

Vi har også i år valgt å sende ut faktura på forhånd til dere som bestilte vanning og planting i fjor. Dette vil gjøre det enklere både for oss og for dere.

Hvis dere betaler vedlagte faktura før fristen kommer dere automatisk på listen vår og slipper å ringe til oss. Betaler dere ikke fakturaen anser vi det som at dere ikke ønsker denne tjenesten av oss i år. Vi ønsker dere selvfølgelig hjertelig velkommen igjen et annet år, men da må dere på ny ta kontakt med oss.

Pris for planting/vanning er kr.1.250,- inkl. mva.

Pris for kun vanning er kr. 875,- inkl. mva.

Vil dere endre tjenesten som dere har fått faktura på ringer dere oss på 63 88 61 00 – servicetorget eller sender en e-post til menighetskontoret@fet.kommune.no.

Fristen for bestilling av planting og vanning er i år: 8.april 2019

Legatavtale

Vi kan dessverre ikke inngå nye legatavtaler før arbeidet med sammenslåing av fellesråd er gjennomført.

Løsningen vi kan tilby er en årlig avtale for stell der man blir fakturert en gang i året. Ta kontakt med vårt kontor dersom det ønskes en avtale for planting, vanning og evt. Krans til jul.

Vi kan nås på tlf. 63 88 61 00 og: mailto:menighetskontoret@fet.kommune.no

Nytt telefonsystem

I forbindelse med overgang til nytt system kan det være vanskelig å få tak i oss på telefonen. Vi oppfordrer derfor til bruk av email: menighetskontoret@fet.kommune. no