Grunnet ferietid har vi redusert bemanning av våre kontorer.

Dersom det ønskes kontakt med ansatte, kan dette gjøres via. tlf t; 63886100

eller på e-post: menighetskontoret@fet.kommune.no

Vi ønsker alle en fin sommer!

Velkommen til gudstjeneste i Fet kirke

21.juli er det ingen gudstjenester i Fet.

Fet kirke 28.juli kl.11.00

Høymesse

Prest: Fredrik Larsen-Mehren

Organist: Sindre Hovland

Ofring: Kirkens bymisjon i Lillestrøm

 

 

Valgliste for Fet menighetsråd

 1. Rune Aleksandersen f.1969
 2. Truls Birkeland f.1964
 3. Marius Hofvind Borgen f.2000
 4. Ritha Helen Elvnes Håkonsen f.1967
 5. Anne Grethe Molteberg f.1961
 6. Kristin Winge Pettersen f.1980
 7. Kjellaug Solemdal f.1961
 8. Lise Wigernes f.1951

Valgliste for Dalen menighetsråd

 1. Silje Elisabeth Danielsen f.1985
 2. Tove Kristin Engebretsen f.1956
 3. Gro Ellinor Sletner Bjørklund f.1954
 4. Rolf Helge Østnes f.1957
 5. Terje Lunde Ruud f.1965

Følgende datoer steder og klokkeslett vil det være forhåndsstemming:

31.08.2019, Servicehuset, Kirkeveien 191, 1900 Fetsund kl.10.00 – 14.00

 04.09.2019, Fet og Dalen menighetskontor, Engaveien 6, 2000 Lillestrøm, kl.08.00 – 20.00

Valgdagen 09.09.2019 klokka 09.00 – 21.00 på følgende stemmekretser:

Hovinhøgde skole, Garderveien 2, 1900 Fetsund

Riddersand skole – Ridderhallen, Kirkeveien 139, 1900 Fetsund

Garderåsen skole, Garderåsveien 202, 1900 Fetsund

Roven Grendehus, Gamle Rovenvei 141, 1900 Fetsund

Dalen skole, Kinnveien 56, 1903 Gan

Enebakkneset Grendehus, Fetveien 2389, 1910 Enebakkneset

 

 

 

Storkonsert!

Billetter kjøpes fra: http://fnd.uz/fetkirke

15_06_15_Mal_1

Fasteaksjon 2019

Vi sender en stor takk til alle konfirmanter, sjåfører og medlemmer av menighetsrådet som bidro til årets innsamling.

For de som ønsker å lese mer om årets aksjon kan det leses her: www.kirkensnodhjelp.no.

God påske!

 

Vanning og planting sommeren 2019

Ingen flere bestillinger mottas for sesongen 2019, 09.05.2019.

Bestilling av vanning og planting sommeren 2019

Vi har også i år valgt å sende ut faktura på forhånd til dere som bestilte vanning og planting i fjor. Dette vil gjøre det enklere både for oss og for dere.

Hvis dere betaler vedlagte faktura før fristen kommer dere automatisk på listen vår og slipper å ringe til oss. Betaler dere ikke fakturaen anser vi det som at dere ikke ønsker denne tjenesten av oss i år. Vi ønsker dere selvfølgelig hjertelig velkommen igjen et annet år, men da må dere på ny ta kontakt med oss.

Pris for planting/vanning er kr.1.250,- inkl. mva.

Pris for kun vanning er kr. 875,- inkl. mva.

Vil dere endre tjenesten som dere har fått faktura på ringer dere oss på 63 88 61 00 – servicetorget eller sender en e-post til menighetskontoret@fet.kommune.no.

Fristen for bestilling av planting og vanning er i år: 8.april 2019

Gravstellavtale

Gravstellavtale – pris kr. 25.000,- for 20 år.

Der inngår:

1 gang planting av sommerplanter.

Jordarbeid og gjødsling.

Luking.

Vanning.

Rydding om høsten.

Krans til jul.

Prisen for gravstell og feste vil bli justert i 2020, når sammenslåingen av fellesrådene mellom Skedsmo, Sørum og Fet er gjennomført.

En tilleggsfaktura for prisjusteringene må derfor regnes med når prisjusteringene har funnet sted.

Vi kan nås på tlf. 63 88 61 00 og: mailto:menighetskontoret@fet.kommune.no