Ansatte

Oppdatering kommer

 
Trosopplærer, vikar                                                               Therese Teigen Berntsen                                                     Tlf. 47 79 54 62/40 40 73 56                                                                                                         E-post: thereseTeigen.berntsen@lillestrom.kirken.no

 

 

                                    Sekretær
Frøydis Waldorff Teigen

Tlf. kontor: 47 79 54 62
Epost: froydis.waldorff@lillestrom.kirkene.no
Fungerende sokneprest i Fet og Dalen:
Fredrik Larsen-Mehren

Tlf. Mobil:97 18 65 99
Epost: fredrikLarsen.mehren@lillestrom.kirken.no
Jo Profile 5Kantor:
Jo Coldicott Dalene

Tlf: 93 05 87 30
Epost: joanneColdicott.dalene@lillestrom.kirken.no

Elisabeth Maria Amundsen KjosMenighetspedagog:
Elisabeth Maria Amundsen Kjos
Tlf: 91 71 89 38
Epost: elisabethMaria.kjos@lillestrom.kirken.no

TormodDriftsleder – kirkegård og kirketjener
Tormod Karlsen
Tlf. kontor 63 88 41 40/
Epost: tormod.karlsen@lillestrom.kirken.no
Kirketjener og kirkegårdsarbeider:
Trond Hammeren

Tlf. kontor: 63 88 41 40
Kirketjener og kirkegårdsarbeider:
Håkan Thorängen
Tlf. kontor 63 88 41 40