Ansatte

 

Sølvi StøvindKirkeverge:
Sølvi Støvind

Tlf. privat 63 88 41 71/mob 92 81 79 47
Epost: solvi.stovind@fet.kommune.no
Sekretær
Frøydis Waldorff Teigen

Tlf. 63 88 87 54
Epost: froydis.waldorff@fet.kommune.no

Sekretær
Mette Helen Berg

Tlf. 63 88 87 54
Epost: mette.berg@fet.kommune.no

Vikariende sokneprest i Dalen:
Fredrik Larsen-Mehren

Tlf.63 88 87 53 / Mobil:97 18 65 99
Epost: fredrik.larsen-mehren@fet.kommune.no
Vikarprest: Helga Marie Myklebust

helga.maria.myklebust@fet.kommune.no

Kantor:
Jo Coldicott Dalene

Tlf: 93 05 87 30
Epost: jo.dalene@fet.kommune.no

Elisabeth Maria Amundsen KjosMenighetspedagog:
Elisabeth Maria Amundsen Kjos
Tlf: 63 88 87 51 (kontor)
Epost:elisabeth.kjos@fet.kommune.no

SindreKantor/trosopplæringsmedarbeider:
Sindre Hovland

Tlf: 41666393
Epost: sindre.hovland@fet.kommune.no

TormodDriftsleder – kirkegård og kirketjener
Tormod Karlsen
Tlf. kontor 63 88 41 40
Epost: tormod.karlsen@fet.kommune.no
Kirketjener og kirkegårdsarbeider:
Trond Hammeren

Tlf. kontor: 63 88 41 40
Kirketjener og kirkegårdsarbeider:
Håkan Thorängen
Tlf. kontor 63 88 41 40
 

ElisabethDalen menighetsråd
Leder: Elisabeth Ruud

Fetveien 2308B
1910 Enebakkneset
Tlf. privat 99 30 21 57

Fet menighetsråd
Leder: Kari Drangsholt

Tlf. 93 28 17 28
epost: kdrangsholt@gmail.com
Fet og Dalen fellesråd
Leder: Espen Roy Skaldehaug

Kirkeveien 86 A
1900 Fetsund
Tlf. 46 41 04 38
Epost: espen.skaldehaug@bi.no