Barnas bål – teaterforestilling

Teaterforestillingen Barnas bål.

Fredag 20. oktober kommer ARTic Rose og viser oss teaterforestillingen Barnas bål i Fet kirke klokken 18.00. Forestillingen passer spesielt godt for barn og unge i alderen 11 – 18 år, men andre, også vi over 18 år, kan ha mye glede av denne forestillingen og tankene den vekker hos oss.

Forestillingen er gratis.

Om forestillingen:
Barnas Bål tar utgangspunkt i kirkens eget miljøengasjement og oppfordringen til dyptgående reformasjon i holdning og handling – skaperverket er ikke til salgs.

Legenden Barnas bål forteller om høvdingenes råd som besluttet at ingen skulle foreta handlinger som kunne skade barnas livsgrunnlag i syv generasjoner fremover.

Med utspring i legenden tar vi ungdommene med på en reise inn i fremtiden, der den truede pakten mellom mennesket og skaperverket gjenopprettes.

Forestillingen kaller på de stemmene som ennå ikke er hørt. Kan vi i dialog med det unge publikummet inspirere dem til å formulere sine egne nye 95 teser?

Eva spiser av kunnskapens tre, og Adam vil ikke følge henne…

Eva legger ut på en reise og gjenoppdager pakten mellom mennesket og skaperverket, og trusselen, apokalypsen vi står overfor. Hun drømmer om Johannes åpenbaring. Hun leser 6 grader, boken som sammenfattet forskningen om klimatrusselen, en dommedagsprofeti som var like skremmende for henne som det gamle testamentet. Hun ser at hun ikke kan stå i sitt gamle liv lenger, hun vil betale prisen for å forlate sitt gamle liv og vil bryte opp for å lede menneskeheten inn i fremtiden, inn i utopien. Men Adam vil ikke følge henne. Apokalypsen er også hennes personlige sammenbrudd, når Adam drar.

Så hun reiser ut , sier opp jobben. Hun vet at den gamle verdens måte å leve på må gjennomgå en dyptgripende reformasjon. Utopiens erkjennelse blir hennes. Hun reiser ut for å vekke ungdommen.

Dere er fantastiske. Ja nettopp dere! Fordi dere har nysgjerrighet,
lekenhet, kreativitet  er det dere som kan skape. Dere skal ikke gjenta de voksenes gamle historie. Dere er unge,
dere kan skape den nye.

Forestillingen er en musikalsk opplevelse vevet sammen med fortellingen og scener der vi følger parets reise. Annen del er en styrt aktivistisk del, et menings verksted, der det unge publikummet reflekterer over sin fremtid og nødvendigheten av å stille krav på vegne av ufødte liv som ser på oss fra fremtiden, til de som forvalter makt. Kravene blir formulert som teser, og når vi har nådd 95 teser, vil Barnas Bål slå dem opp på maktens porter og stille beslutningstakere til ansvar for fremtidige generasjoner.