Delta 3

Hver høst sender vi ut vår egenlagde cd som heter «Delta 3 – SYNGE, DANSE, LE».

Du som er medlem i den norske kirke kan glede deg til å få denne i posten. Ta kontakt med kirkekontoret om du ikke er medlem, men har lyst til å motta denne cden.