Kringen Åpen Barnehage

Velkommen til åpen barnehage i Kringen!

Åpen barnehage er et pedagogisk tilbud for barn fra 0-6 år i følge med en voksen. I barnehagen tilbyr vi leke, lære og lage aktiviteter. Årsplan og aktivitetskalender får dere i barnehagen.

Vi ønsker å skape et trivelig møtested for barn og voksne i vårt nærmiljø. Barnehagen drives av Fetsund KFUK-KFUM og er en del av Fet og Dalen menigheters trosopplæringsarbeid.

Tilbudet er åpent tirsdag, onsdag og torsdag fra klokken 08.45-14.15.

Kl. 09.00 Vi ønsker alle velkommen

  • Aktiviteter/Lek
  • Servering av kaffe/te

Kl. 11.00 Sangsamling
Kl. 11.30 Vi spiser sammen. Husk matpakke
Kl. 12.30 Utetid/innelek. Husk uteklær
Kl. 14.00 Barnehagen stenger. Takk for i dag!

Dere kan komme så ofte dere ønsker og være så lenge dere vil. Vi har ingen
påmelding. Det blir ingen trekk i kontantstøtte ved bruk av åpen barnehage.
Vi serverer kaffe og te til de voksne. Pris per gang er kr 40 per barn, reduksjon for
søsken. Dette inkluderer alle aktiviteter og felles mat en gang per mnd.
VELKOMMEN TIL OSS!

For mer informasjon se vår facebookside: kringenåpenbarnehage eller ta kontakt med
Hanne Beck Ligaard på tlf: 90058273. Adresse: Kringenveien 1