LysVåken – Delta 11

LysVåken arrangeres på lørdagen og den 1. søndagen i advent i Fet kirke. Dette er et tilbud til alle som går på 6. trinn. Invitasjon med mer informasjon sendes ut i posten til kirkens medlemmer. Meld deg på til menighetskontoret@fet.kommune.no.

På LysVåken får barna overnatte i kirken. Vi gjør mye gøy samme og vi ønsker at barna

  • kan erfare at kirken er mitt hus
  • kan kjenne trygghet og erfare å bli sett og hørt
  • kan være medarbeidere i gudstjenesten på søndag.

Velkommen til å være lys våkne overfor deg selv, Gud og andre!