Søndagsskole i Fet

Det blir søndagsskole alle søndager som det er gudstjeneste i Fet kirke bortsett fra i høytider og skoleferier og når det er Delta-/familiegudstjenester. Barna møter i kirken, og de går samlet ned til servicehuset (bygget bak kirken) etter første salme.

Vårens datoer er: 07.01.18, 21.01.18, 28.01.18, 14.02.18, 04.03.18, 08.04.18, 15.04.18, 22.04.18 0g 06.05.18

Hjertelig velkommen alle barn som ønsker å delta på søndagsskole i Fet kirke – kl 11.00 på søndager.

Mette Helen Berg (mette.berg@fet.kommune.no)
Søndagsskoleleder