Søndagsskole i Fet

Det blir søndagsskole alle søndager som det er gudstjeneste i Fet kirke bortsett fra i høytider og skoleferier og når det er Delta-/familiegudstjenester. Barna møter i kirken, og de går samlet ned til servicehuset (bygget bak kirken) etter første salme.

Høstens datoer er: 03.09.17., 10.09.17., 17.09.17., 15.10.17., 29.10.17., 12.11.17. og 19.11.17

Hjertelig velkommen alle barn som ønsker å delta på søndagsskole i Fet kirke – kl 11.00 på søndager.

Mette Helen Berg (mette.berg@fet.kommune.no)
Søndagsskoleleder

 

 

Reklamer