Tårnagenthelg – Delta 8

Fet og Dalen inviterer hvert år alle 8-åringer til å være tårnagent i Fet kirke. Agentene er med på å løse oppdrag og mysterier i kirken.

Vi pleier å treffes på vårhalvåret, og invitasjon sendes til kirkens medlemmer når det nærmer seg.

Her kan du se et innslag om Tårnagentene fra NRK super. (innslag nummer fire)

Her kan du finne tårnagentsangen «himmel over livet» hvis du vil øve på den.