Bryllup

Så flott at dere har lyst til å gifte dere i Fet eller Dalen kirke!

Ta kontakt med menighetskontoret på tlf 47 79 54 62 for å avtale dato for bryllupet.

Det er i Fet kommune muligheter til å ha vielser i 2 kirker, Fet og Dalen kirker. Ved første kontakt med menighetskontoret, vil dato for vielse settes opp. Dere vil da få tilsendt praktisk informasjon om prosessen videre.

Dere må selv kontakte Skatteetaten for å få «Prøvingsattest» (Skjemaene finner dere her). Dette skjemaet har gyldighet i kun 4 måneder. Dere må derfor ordne papirene og sende de til Skatteetaten senest 1 måned før vigsel, slik at Skatteetaten skal rekke å foreta prøving. Dere vil da få prøvingsattest fra Skatteetaten som skal bringes til oss senest 14 dager før vigsel.

Som en del av forberedelsen til bryllupet møter dere en av prestene til en vigselssamtale. Da blir vi litt bedre kjent, vi går gjennom seremonien sammen og vi øver på det som skal skje i selve vielsen. Ta kontakt med kirkekontoret for å avtale tid til samtalen.

I samtalen kan dere ta opp det dere måtte lure på. Vanlige spørsmål er:
• Hvordan vigselen praktisk foregår, hvordan man vanligvis går, sitter, kneler etc.
• Er de ytre rammer på plass: salmer, musikk, pynting?
• Er papirene i orden: har dere sendt eller tatt med fra Skatteetaten?
• Hele vigselsritualet ligger ute på nettet: www.kirken.no – livets gang – vigsel. Her finner dere flere alternativer som åpner for at dere i større grad kan sette preg på deres vielse.