Dåp

Det skjer et under i kirken
større enn verden vet.
Barnet får del i Guds rike,
svøpt i hans kjærlighet.
(Fra ”Det skjer et under i verden”, Gerd Grønvold Saue, S97 93)

VELKOMMEN TIL DÅP
Dåp er veien inn i kirka. I Den norske kirke blir de fleste døpt som spedbarn, men det er ingen aldersgrense for dåp. Konfirmasjonstida fører hvert år til at mange unge ønsker å døpe seg. De døpte blir automatisk medlemmer i den menigheten der de blir døpt. Samtidig blir de del av et større fellesskap med alle døpte – den universelle kirka.
Nedenfor er en del praktisk informasjon for foreldre og foresatte som ønsker at deres barn skal bli døpt i Fet eller Dalen kirker.
Vi anbefaler at dere som søker informasjon knyttet til dåp finner fram til http://www.kirken.no – under fanen ”Planlegge” og her leser det som står under overskrifta DÅP. Her finner dere informasjon om det å velge faddere, om symbolene knyttet til dåp, de vanligste spørsmål og svar, musikalske innslag, hva dåp i Den norske kirke innebærer, huskeliste, informasjon på engelsk samt om dåp i norske kirker i utlandet.

PRAKTISK INFORMASJON OM DÅP I FET OG DALEN KIRKE
– Dato for dåp avtales med kirkekontoret. Send en mail til post@lillestrom.kirken.no, for å høre hvilke datoer det er ledig for dåp.
– Dåpsattest deles ut på dåpsdagen. For at kirkekontoret skal kunne skrive ut denne, må kontoret ha kopi av fødselsattest. Denne får dere tilsendt fra Folkeregisteret etter at dere har sendt inn navnevalgsskjema, som er et skjema dere får tilsendt av Folkeregisteret 3-4 uker etter fødselen.
– Kopi av fødselsattest sendes eller leveres Fet og Dalen kirkekontor, besøksadresse: Gamle Fet Vei 13, 1900 Fetsund, eller Postadresse: Postboks 17, 2001 Lillestrøm.
For elektronisk sendelse: post@lillestrom.kirken.no – Faddere velger dere, se gjerne http://www.kirken.no .
– Dåpssamtale er en samtale mellom foreldre/ foresatte og presten som skal døpe barnet. En samtale som handler om det praktiske knyttet til dåpsdagen og hva det innebærer å velge dåp for sitt barn. Vanligvis foregår samtalen i den kirken dåpen skal være, Fet eller Dalen.
– Når barnet som skal døpes ikke bor i Fet kommune så avtaler dere dato for dåp med Fet og Dalen kirkekontor, som ovenfor. Og menighetskontoret der barnet bor skal ha kopi av fødselsattesten og beskjed om hvilken kirke dåpen skal skje i. Det er bostedets menighetskontor som gjør registrering for kirkeboksføringen. Deretter sender dette menighetskontoret dåpsmelding til Fet og Dalen kirkekontor, som da kan skrive ut dåpsattest. Dåpssamtalen skal være med prest fra den menigheten barnet bor, og foreldre / foresatte er sjøl ansvarlig for å ta kontakt med menighetskontoret både der de ønsker å døpe sitt barn og der de bor.