Filmer

2015 var et jubileumsår for både Fet og Dalen kirker.

Fire filmer ble laget i forbindelse med markering av både kirkebygningene og menighetene.

Ved bruk av luftfoto tatt med droner, timelapsebilder tatt i løpet av et år og med vanlig film, viser disse filmene kirkeliv i våre kirker i Fet.

En stor takk til MP Luftfoto ved Martin Taraldset og Pål Forus for luftfoto. MP Luftfoto kan følges på facebook.com/MyggpiloteneMPluftfoto

Kantor Jo Dalene har skrevet, arrangerte og spilt inn musikken på alle filmene. Hun også står ansvarlig for timelaps sekvensene.

Film for Fet kirke

Film om Fet og Dalen menigheter


Film for Dalen kirke

Film for Enebakkneset kapell