Gravferd

GRAVFERD I FET OG DALEN SOKN
Ved dødsfall kan man ringe Fet kirkes servicehus – tlf.: 63884140 for å få hjelp.
Det vanligste er å kontakte et begravelsesbyrå først som igjen tar kontakt med kirkekontoret.
Det avtales dag og tidspunkt for handlingen.
Så langt det er mulig tas hensyn til Gravferdslovens § 12 – 8-dagers regelen.  Gravferdslovens § 12 – 8-dagers regelen sier i første ledd: ”Dersom avdøde ikke er blitt kremert, skal gravlegging skje senest 10 virkedager etter dødsfallet.”
Selve gravferdssermonien kan holdes både i Fet og Dalen kirker eller Fet gravkapell  etter ønske.
For innbyggere som ikke er medlem av Den norske kirke kan Fet gravkapell tilrettelegges spesielt.

KIRKEGÅRDER OG GRAVLUNDER I FET OG DALEN SOKN
Se egne ”Vedtekter for kirkegårder og gravlunder i Fet”: Vedtekter_kirkegård

GRAVFERD – AVGIFTER
Tilhørige til Fet eller Dalen sokn har følgende avgifter:

Minnelund                 kr 7 500,- inkl.moms – Inkl. dråpeformet minneplate.
Gravferd/bisettelse  kr 1 250,- inkl.moms
Kremasjon                 kr 2 500,-
Festeavgift                 kr   220,- pr. år pr. enkeltgrav (ny enkeltgrav – fri avgift første 20 år) Festeavgift                 kr   440,- pr. år for dobbeltgrav

Festeavgift                  kr 4400,- for reservert gravplass i 20 år.

Ikke tilhørige i Fet og Dalen sokn har følgende avgifter:
Gravferd/bisettelse              kr 6. 250,- inkl.moms
Festeavgift                             kr   440,- pr. år pr. enkeltgrav (ikke rett til frigrav)     Festeavgift                            kr   880,- pr. år. for dobbeltgrav

Etableringsavgift for nytt gravsted for utensoknskr.10.000,-                                     Festeavgift kommer i tillegg, og må betales for 20 år fra da gravplassen tas i bruk.                                                                                                                            Seremoniavgiften for utensokns er på kr. 6 250,-  inkl.moms                          Urnenedsettelse                                        kr 2 500,- inkl.moms

SOMMERTJENESTER PÅ KIRKEGÅRDENE
Vi kan tilby sommertjenester på kirkegårdene.  Dette er tjenester som må bestilles for et år av gangen.  Prisene er med moms:
Planting og vanning   kr 1 250,- inkl.moms
Vanning                       kr 875,- inkl.moms

LEGATER/LEGATGRAVER – Denne tjenesten er dessverre ikke tilgjengelig før kommunesammenslåingen er ferdig.

Det kan kjøpes et legat på gravstedet som har varighet like lenge som minimum varighet på gravstedet – altså 20 år.
Her kan man velge mellom ”sommerstell” og ”helårsstell”.
Ved kjøp av ”sommerstell”-legat får man jordbearbeiding, planting av sommerblomster (1 gang), luking og vanning fra juni til september.
Ved kjøp av ”helårsstell”-legat  får man det samme som for sommerstell samt rydding på høst og krans til jul. Prisene er:

Helårsstell:            kr 25 000,- inkl. moms, varighet 20 år.

Sommerstell: kr.20 000,- inkl.moms, varighet 20 år