Gudstjenester

Gudstjenester i Fet og Dalen
Vi ønsker at gudstjeneste i Fet og Dalen skal gjenspeile livets faser og nyanser. Gudstjenestene skal gi styrke, livsmot og glede.Familiegudstjenestene i Fet og Dalen er en del av menighetenes trosopplæring.

Gudstjenestene er planlagt etter biskopen i Borg sin forordning. I følge denne skal det være gudstjenester hver søndag i måneden – i Fet tre søndager og i Dalen en (to når det er fem søndager i måneden) og hver helligdag. I Dalen skal to gudstjenester i semesteret være familiegudstjenester. I Fet skal det være en familiegudstjeneste per måned, med unntak av sommermånedene. De resterende to gudstjenestene i Fet er fordelt slik at en av dem er med dåp og nattverd, og en med nattverd. På den måten tilbys det dåp to søndager per måned i Fet kirke, og to søndager tilbys det nattverd. I Dalen er det muligheter for dåp hver gang det er gudstjeneste, med noen få unntak. I Fet kirke gis det også tilbud om dåpsgudstjenester (søndag kl 13.00) 3-4 ganger per år ved behov.

På Pålsetunet feires det gudstjeneste ca hver tredje uke året igjennom på torsdager, og på høytidenes andre dager; jul, påske og pinse.

Det er familiegudstjenester 17. mai og julaften både i Dalen og Fet kirker.

Allehelgensdag markeres på ulike måter i Dalen kirke, på Enebakkneset gravlund og i Fet kirke.

Det er tradisjon for tre friluftsgudstjenester i løpet av året: på Fetsund lenser (forsommeren, økumenisk), ved Bøhlertjern på Enebakkneset, (midtsommers) og på Skauendagen ved Hvaltjern, seinsommeren.