Gudstjenesteliste

8. juli 7. søndag i treenighetstiden Luk. 19, 1-10 Fet 11.00 Høymesse
15. juli søndag i treenighetstiden, Mark 12, 37-44, Dalen 11.00 Høymesse med dåp
29. juli Olsok/10. søndag i treenighetstiden Matt. 18, 21-35 Fet 11.00 Høymesse
5. august 11. søndag i treenighetstiden Mark 2, 23-28 Fet 11.00 Dåpsfestgudstjeneste
12. august 12. søndag i treenighetstiden, Luk. 8 1-3 Dalen 11.00 Høymesse med dåp
19. august  13. søndag i treenighetstiden Luk. 12, 41-48 Hvaltjern 11.00 Friluftsgudstjeneste på Skauendagenene
26. august 14. søndag i treenighetstiden/  Vingårdssøndag Luk. 17, 7-10 Fet 11.00 Oppstartsgudstjeneste. Felles for Fet og Dalen
2. september 15. søndag i treenighetstiden, Luk. 10,38-42 Fet 11.00 Høymesse med dåp
9. september  16. søndag i treenighetstiden Matt. 5, 10-12 Dalen 11.00 Deltagudstjeneste Konfirmasjonspresentasjon
16. september 17. søndag i treenighetstiden, Luk. 7,11-17 Fet 11.00 Deltagudstjeneste Konfirmasjonspresentasjon
22. september  Dåpsskole Fet 15.00-16.00  4- og 6- åringer
23. september Bots- og bededag Matt. 8,5-13 Fet  11.00 Utdeling av 4- og 6- års bok
23. september   2-åringenes dag i kir 19. søndag i treenighetstiden Joh. 7, 14-17ken  Fet 13.00- 14.00 Høymesse med dåp.
30. september   19. søndag i treenighetstiden Joh. 7, 14-17 Fet  11.00 50- års konfirmanter