Gudstjenesteliste

12.nov. Mark. 10,28-31  Fet 11:00 Høymesse
19.nov.  Matt.18,1-6.10-14 Fet 11:00 Høymesse med dåp
26.nov.  Matt.25,31-46 Dalen 11:00 Høymesse med dåp
3.des.  Luk. 4. 16-22a Fet 11:00 Deltagudstjeneste/LysVåken
10.des.  Luk 21, 27-36 Fet 11:00 Deltagudstjeneste med speidere
10.des. Fet 19:00 Adventskonsert med kirkekoret
13.des. Dalen 11:00 Adventsamling med barnehager i Dalen
14.des. Fet 11:00 Adventsamling med barnehager i Fet
17.des. Fet 17:00 Vi synger og spiller julen inn. Musikkandakt
24.des.  Luk. 2, 1-20 Fet 14:00 Julaftengudstjeneste
24.des.  Luk. 2, 1-20 Dalen 15:00 Julaftengudstjeneste
24.des. Luk. 2, 1-20 Fet 16:00 Julaftengudstjeneste
25.des. Joh. 1, 1-14 Fet 11:00 Høytidsgudstjeneste
26.des.  Matt 10,16-22 Dalen 11:00 Høytidsgudstjeneste
31.des.  Joh 14,27 Fet  11:00 Høymesse med dåp
7.jan.  Luk, 2, 40-52  Fet  11:00 Høymesse med dåp
 14.jan.  Mark. 1,3-11  Dalen  11:00 Høymesse med dåp
21.jan.  Joh. 4, 4-26 Fet 11:00 Dåpsfestgudstjeneste

 

 

Reklamer