Gudstjenesteliste

1.mars 1.søndag i fastetiden Fet 11:00 Høymesse m.dåp
4.mars Aftensang Fet 19:00 Fet kirkekor
8.mars 2.søndag i fastetiden Fet 11:00 Gudstjeneste
12.mars Aftensang Fet 19:00 Skedsmo kammerkor
15.mars 3.søndag i fastetiden Fet 11:00 Gudstjeneste
17.mars Aftensang Fet 19:00 Løken kammerkor
19.mars Inspirasjonssamling Fet 19:00 Sturla Johan Stålsett
22.mars Maria budskapsdag Dalen 11:00 Utdeling av 4 og 6 års bok

Dalen menighetsråd har årsmøte etter gudstjenesten

 

29.mars 4.søndag i fastetiden Fet 11:00 Fet menighetsråd har årsmøte etter gudstjenesten
5.april Palmesøndag Fet 11:00
9.april Skjærtorsdag Fet 18:00 Kveldsgudstjeneste
10.april Langfredag Fet 11:00 Pasjonsgudstjeneste
11.april Påskenatt Dalen 23:15
12.april 1.påskedag Fet 11:00 Høytidsgudstjeneste
13.april 2.påskedag Dalen 11:00
13.april 2.påskedag Pålsetunet 14:00
19.april 2.søndag i påsketiden Fet 11:00