Gudstjenesteliste

16. september 17. søndag i treenighetstiden, Luk. 7,11-17 Fet 11.00 Deltagudstjeneste Konfirmasjonspresentasjon
22. september  Dåpsskole Fet 15.00-16.00 4- og 6- åringer
23. september Bots- og bededag Matt. 8,5-13 Fet 11.00 Utdeling av 4- og 6- års bok
23. september 2-åringenes dag i kir 19. søndag i treenighetstiden Joh. 7, 14-17ken Fet 13.00- 14.00
30. september   19. søndag i treenighetstiden Joh. 7, 14-17 Fet 11.00 Høymesse med dåp og

50- års konfirmanter

6.oktober  Dåpsskole Fet 15.00-16.00 4- og 6-åringer på besøk i kirken
7.oktober 20.søndag i treenighetstiden og høsttakkefest. Mark.10,2-9 Dalen 11.00 Høymesse med dåp
14.oktober 21.søndag i treenighetstiden, Luk.16,19-31 Fet 11.00 Høymesse med dåp
21.oktober 22.søndag i treenighetstiden, Joh.12,35-36 Fet 11.00 Dåpsfestgudstjeneste
28.oktober Kulturuke Fet 11.00 Kultutrgudstjeneste
4.november Allehelgensdag, Matt.5,13-16 Dalen 11.00  Allehelgensgudstjeneste
4.november Allehelgensdag, Matt.5,13-16 Enebakkneset kapell 14.00 Minnemarkering
4.november Allehelgensdag, Matt.5,13-16 Fet 17.00 Ord og toner i sorg og savn
11.november 25.søndag i treenighetstiden, Matt.14,22-34 Fet  11.00 Høymesse med konfirmanter
18.november 26.søndag i treenighetstiden, Joh.9,1-7.35b-38 Fet 11.00 Dåpsfestgudstjeneste
25.november 1.søndag i advent, Matt.21,10-17 Fet 11.00 Deltagudstjeneste og LysVåken
25.november 1.søndag i advent, Matt.21,10-17 Fet 18.00 Lysmesse