Gudstjenesteliste

19.januar 3.søndag i åpenbaringstiden Fet 11:00 Høymesse
26.januar 4.søndag i åpenbaringstiden Fet 11:00 Høymesse
2.februar 5.søndag i åpenbaringstiden Fet 11:00 Gudstjeneste
9.februar Bibelsøndag Fet 11:00 Gudstjeneste og Utstilling av bibler i kirken
16.februar Dalen 11:00 Gudstjeneste
23.februar Fastelavenssøndag Fet 11:00 Fastelavensgudstjeneste
26.februar Askeonsdag Fet 18:00