Gudstjenesteliste

29. mars Luk. 22, 14-23 Fet 18:00 Kveldsgudstjeneste
30. mars Joh. 18, 1-19 Fet  11:00  Langfredagsgudstjeneste uten dåp og nattverd
31. mars  Matt. 16, 1-8 Dalen 23.15  Påskenattsgudstjeneste
1. april Matt. 28, 1-10 Fet 11:00 Høytidsgudstjeneste dåp og nattverd
2. april Luk. 24, 36-45 Dalen 11:00 Høytidsgudstjeneste dåp og nattverd
8. april Joh. 10, 1-10  Fet  11:00  Dåpsfestgudstjeneste
15. april  Joh. 10. 1-10 Fet 11:00 Høymesse lagt opp for ungdom
22. april Tårnagenter Fet 12:00
22. april  Joh. 13, 30-35 Fet 18:00 Deltagudstjeneste
29. april  Luk. 13, 18-21 Dalen 11:00 Høymesse med dåp
6. mai Matt. 7, 7-12 Fet 11:00 Dåpsfestgudstjeneste
13. mai Joh. 3, 16-21 Fet 11:00 Høymesse
13. mai Fet Deltatreff
17. mai  Matt 22, 17-22 Dalen 17. mai gudstjeneste
17. mai  Matt. 22, 17-22 Fet  17. mai gudstjeneste
20. mai  Joh. 14, 15-21 Fet  11:00 Høytidsgudstjeneste dåp og nattverd
 21. mai  Joh. 6, 44-47  Dalen  11:00  Høytidsgudstjeneste dåp og nattverd
26. mai Fet 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste