Gudstjenesteliste

20.aug. Skauen 11:00 Friluftsgudstjeneste
27.aug. Fet 11:00 Deltagudstjeneste
3.sept. Fet 11:00 Dåpsfestgudstjeneste
10.sept. Konfirmantpresentasjon Fet 11:00 Deltagudstjeneste
10.sept.  Konfirmantpresentasjon Dalen 19:00 Deltagudstjeneste
17.sept. Fet 11:00 Høymesse med dåp
24.sept. Dalen 11:00 Høymesse med dåp/Høsttakkefest
1.okt. Fet 11:00 Høymesse med dåp/50 års konfirmanter
8.okt. Fet  kl.11:00 Høymesse
15.okt. Fet 11:00 Dåpsfestgudstjeneste
22.okt. Dalen 11:00 Høymesse med dåp
29.okt. Fet 11:00 Kulturgudstjeneste/Deltagudstjeneste
5.nov.  Allehelgen Dalen 11:00 Høymesse
5.nov.  Allehelgen Enebakkneset 14:00 Minnemarkering
5.nov. Allehelgen Fet  17:00 Minnemarkering
12.nov.  Fet  11:00 Høymesse
 19.nov.  Fet  11:00 Høymesse med dåp
26.nov. Dalen 11:00 Høymesse med dåp

 

 

Advertisements