Gudstjenesteliste

18.november 26.søndag i treenighetstiden, Joh.9,1-7.35b-38 Fet 11.00 Dåpsfestgudstjeneste
25.november 1.søndag i advent, Matt.21,10-17 Fet 11.00 Deltagudstjeneste og LysVåken
25.november 1.søndag i advent, Matt.21,10-17 Fet 18.00 Lysmesse
2.desember 2.søndag i advent Dalen 18.00 Lysmesse
16.desember 3.søndag i advent, Joh.5,31-36 Fet 17.00 Vi synger og spiller julen inn
24.desember Julaften Luk.2,1-20 Fet 14.00 Julaftengudstjeneste
24.desember Julaften Luk.2,1-20 Dalen 15.00 Julaftengudstjeneste
24.desember Julaften Luk.2,1-20 Fet 16.00 Julaftengudstjeneste
25.desember Juledag Joh.1,1-14 Fet 11.00 Høytidsgudstjeneste
26.desember 2.Juledag Joh.1,6-1-4a Dalen 11.00 Høytidsgudstjeneste
26.desember 2.Juledag Joh.1,6-1-4a Pålsetunet 14.00 Julegudstjeneste
1.januar Utgår
6.januar Kristi åpenbaringsdag/Hellige tre kongers dag Dalen 11.00 Høymesse m.dåp
13.januar 2.søndag i åpenbaringstiden Fet  11.00 Høymesse
20.januar 3.søndag i åpenbaringstiden Fet 11.00 Høymesse m.dåp
27.januar 4.søndag i åpenbaringstiden Fet 11.00 Dåpsfestgudstjeneste
3.februar 5.søndag i åpenbaringstiden Fet 11.00 Høymesse med dåp