Gudstjenesteliste

27.januar 4.søndag i åpenbaringstiden Fet 11.00 Dåpsfestgudstjeneste
3.februar 5.søndag i åpenbaringstiden Fet 11.00 Høymesse med dåp
10.februar 6.søndag i åpenbaringstiden Dalen 11.00 Høymesse
14.februar Pålsetunet 11.00 Gudstjeneste
17.februar Såmannssøndag Fet 11.00 Høymesse
24.februar Kristis Forklarelsesdag Fet 11.00 Dåpsfestgudstjeneste
3.mars Fastelavenssøndag Fet 11.00 Høymesse
6.mars Askeonsdag Fet 18.00
7.mars Pålsetunet 11.00 Gudstjeneste
10.mars 1.søndag i faste Fet 11.00 Familiegudstjeneste
17.mars 2.søndag i faste Fet 11.00 Høymesse
21.mars Pålsetunet 11.00 Gudstjeneste
24.mars Marias Budskapsdag Dalen 11.00 Familiegudstjeneste
31.mars 3.søndag i faste Fet 11.00 Gudstjeneste
4.april Pålsetunet 11.00 Gudstjeneste
7.april 4.søndag i faste Fet 11.00 Gudstjeneste
14.april Palmesøndag Fet 11.00 Gudstjeneste