Kontakt

Fet og Dalen sokn
Fet og Dalen kirkekontor

Fet og Dalen menighetskontor besøksadresse: Gamle Fet Vei 13, 1900 Fetsund

Fet kirke: Kirkeveien 185, 1900 Fetsund

Fet kirkegård: Kirkeveien 185, 1900 Fetsund

Enebakkneset kapell: Ødebyveien 88, 1910 Enebakkneset

Dalen kirke: Kapellveien 7, 1903 Gan

Åpningstid:
Mandag – Torsdag kl.10.00 – 14.00
Prestene treffes etter avtale.

Besøksadresse for driftsleder, kirkegårdsarbeidere og kantor:
Servicehuset ved Fet kirke, Kirkeveien, 1900 Fetsund
Klikk her for kart

Postadresse:
Lillestrøm kirkelig fellesråd
Postboks 17
2001 Lillestrøm

Alle henvendelser vedr. dåp og vielser benytt  tlf. 47 79 54 62 eller

E-post: post@lillestrom.kirken.no