Kontakt

Fet og Dalen sokn
Fet og Dalen kirkekontor

Besøksadresse for kirkevergen, prestene, kateket og sekretær:
Engavn. 6, Fet
Klikk her for kart

Fet kirke: Kirkeveien 185, 1900 Fetsund

Fet kirkegård: Kirkeveien 185, 1900 Fetsund

Enebakkneset kapell: Ødebyveien 88, 1910 Enebakkneset

Dalen kirke: Kapellveien 7, 1903 Gan

Åpningstid:
Mandag – Torsdag kl.08.00 – 12.30
Mandag er prestens fridag.
Prestene treffes etter avtale.

Besøksadresse for driftsleder, kirkegårdsarbeidere og kantor:
Servicehuset ved Fet kirke, Kirkeveien, 1900 Fetsund
Klikk her for kart

Postadresse:
Fet og Dalen Kirkelig Fellesråd
Postboks 100
1901 Fetsund

Tlf. 63 88 61 00 – servicetorget
Epost: menighetskontoret@fet.kommune.no