Fet kirkekor

Jubileumskonsert 17

Nye medlemmer er alltid velkommen. 

Vi øver i Fet kirke på onsdager fra kl.19.00 – 21.15

Ta kontakt med kantor Jo Dalene 930 58 730 for mer informasjon.

Koret synger:

Fastelavnssøndag (11. februar) kl.11.00 i Fet kirke

Liturgisk musikk fra Sør-Amerika

Askeonsdag (14. februar) kl.18.00 i Fet kirke

Koret synger kvelds salmer under gudstjenesten og meditativt musikk som avslutning.

TUR TIL ÅL KIRKE

27. – 29. april skal kirkekoret på tur til Ål. Koret synger folkemusikk messe av Jo Asgeir Lie sammen med kirkekoret i Ål. Flere sangere er velkommen til å være med i koret og på turen. Ta kontakt med dirigenten Jo Dalene for mer informasjon.

Øvelser jan – april

24. jan, 31. jan, 7. feb, 14. feb, (ingen øvelse 21. feb) 28. feb, 7. mars, (ingen øvelse 14. mars), 21. mars, (ingen øvelse 28. mars) 4. april, 11 april, 18. april, 25.april

 

 

————————————————————————–

Fet kirkekor og Fet bygdekor synger en adventskonsert hvert år