Kulturutvalg

Vil du være en frivillig hjelper?

Vil du bidra i menighetsrådets kulturkomitè som en frivillig hjelper under kulturelle begivenheter i kirken, og da spesielt under den årlige Kulturuken? Da ber vi deg om å ta kontakt! Frivillig innsats gir en opplevelse av å være til nytte der det er bruk for deg. Å gi handler også om å få. Det er en god følelse å se noen bli glade fordi nettopp du har tatt deg tid til å bidra!
Har du spørsmål til dette kan du ta kontakt med Jo Dalene.
Ønsker du å melde deg som frivillig kan du ta kontakt med Fet menighetskontor ved Sølvi Støvind, kirkeverge / daglig leder på telefon 63886100.

På forhånd takk for at du melder deg og for hjelpen.