Orgeler i Fet og Dalen kirker

Orgel i Fet kirke

 

orgel-1

Menighetsråd og fellesråd har vedtatt å starte arbeidet med å få bygget et nytt orgel i Fet kirke. Fellesrådets vedtak fra 31.5.16: Det arbeides for at det om få år (3-4) kan bygges et nytt orgel i Fet kirke. Orgelkomiteen fortsetter med sitt mandat – å få på plass finansieringen av prosjektet sammen med kirkelig fellesråd og Fet menighetsråd.

Pipe orgelet i Fet kirke har i mange år fungert dårlig. Orgel konsulent Bjørn Boysen vurderte orgelet i 2010, og konkluderte allerede da med at orgelet var modent for utskifting. Han ville ikke tilråde reparasjon av det eksisterende orgelet, det var etter hans mening alt for dårlig. Vi har så fått i år (2016) en vurdering av en annen orgelkonsulent Anders Hovind, som støtter denne konklusjonen.

Menigheten har nedsatt en orgelkomite, og denne komiteen er nå i full gang med å planlegge tiltak for å samle inn penger til et nytt orgel.

Pågående tiltak:

ORGELBRUS – kr.25,-/flaske eller kr.600,-/kasse

Bestilles fra kirkekontoret

img_1798

JULEMUSIKK FRA FET KIRKE 2016

Årets julegave! Lokale artister har innspilt fine Julesanger i Fet kirke.

Petter Simonsen, Fredrik Klemp, Lene Killingmo, Fet kulturskolens vokalgruppe, Thomas Hedblom, Marit Solstrand, Fet kirkekor, Tor Kristiansen, Fetsund ungdomskor, Fet janitsjar, Silje Strandengen, Tore Strandengen, Stina Stenerud, Roland Jansson, Anne Braathen Sælen, Marie Braathen Sælen, Jan Tore Lauritsen, Katrine Klemp, Sindre Hovland, Jo Dalene.

CD koster kr.150,- og kan kjøpes fra følgende butikker i Fetsund sentrum: Spar, Rema 1000, A-Blomster og Rett i Saksa.

Historien om Fet kirkes orgel

Orgelet i Fet kirke i dag er bygde av J.H.Jørgensen Orgelfabrikk A/S
Det har 21 stemmer.

Da kirken var ny i 1890 fikk den også et nytt orgel.  Det var bygget av orgelfirmaet Nielsens Enkes Fabrikk, Christiania, det samme firma som senere fikk navnet J.H.Jørgensen Orgelfabrikk A/S. Orgelet var en gave fra Fet Spareforening og Fet sparebank. Opprinelig hadde dette orgelet 11 stemmer, men etter en grundig restaurering i 1931 ble det utvidet med ytterligere 6 stemmer.  I 1967 ble det imidlertid skiftet ut med et nytt orgel med 21 stemmer, bygget av J.H.Jørgensen.
En av årsakene til at orgelet fra den gamle kirken ikke ble flyttet inn i den nye var at det nok var temmelig uttjent.  Det første orgel som omtales i Fet var et positiv som alt i 1790 ble omtalt som ”ubrugeligt”. Detter ble så i sin tid skiftet ut med et orgel fra Ullensaker kirke i 1857.  Dette var også noe tilårskomment. Det hadde nemlig oppringelig tilhørt Kongsberg kirke hvor det ble utrangert i 1767. Senere fikk en et orgel med 5 stemmer, og i stedet for å flyttes inn i den nye kirken ble det solgt til Nordby kirke i 1890.

Orgel i Dalen kirke
Opprinelig et harmonium forært av Casper Holtedal i 1905, nytt orgel i 1972 fra orgelbygger Jørgensen i Oslo.  Orgelet har 7 stemmer.

Organister i Fet og Dalen
Johan J. Kjus
Laurits Barkenes
Johan Grimeland
Helga Nesse
Fridtjof Larsen
Odd Fossnes
Arne Haukaas
Frano Tomas Martincevic
Peter James Downey
Jo Coldicott Dalene