Nytt fellesråd

Praktisk informasjon:

Kirkelige_fellesråd_og_kommunesammenslåing

Siste oppdateringer:

Fellesdokument for alle delprosjektene

Styringsdokument for sammenslåing av fellesrådene i Fet, Skedsmo og Sørum

Forslag_fullmakt_kirkelige_fellesnemd

Styringsdokument

Møtebøker for kirkelig fellesnemd kan leses her:

Møtebok_17_01_18

Møtebok_26_02_18

Møtebok_05_04_18

Møtebok_14_05_18

Møtebok_12_09_18

Møtebok_29_10_18

 

 

Søknad om midler fra kommunal fellesnemnd

Mandat visjon og målsetting