Visitas 2012

Her kan du lese biskopens visitasrapport etter bispevisitasen i Fet og Dalen menigheter 2012. Vedlagt følger også biskopens preken under visitasgudstjenesten 14. oktober.

Visitasrapport og visitaspreken

Dokumentet er i pdf-format.